Takňák má www stránky

1. 11. 2010 byla spuštěna nová verze webové prezentace občanského sdružení Takňák. Protože s prostředky sponzorů nakládáme nanejvýš hospodárně, www stránky bez nároku na honorář pro našeho/vašeho Takňáka vytvořil guru SEO optimalizace v českém jazyce a současně předseda Takňáku, Ivan Kvis.

Datum spuštění 1. 11. 2010 nebylo ani náhodou vybráno náhodou. Prostě to tak vyšlo.

Leave a Reply