O Takňákovi

Jak a proč se Takňák narodil

Na začátku byla malá výtvarnice, která realizovala svou představu nového a dokonalého živočišného druhu. Dala mu jméno Takňák. Holčička už  je větší, má vlastní www stránky a svou tvorbu úspěšně propaguje. Stovky a tisíce jejích kolegů však takové štěstí nemá. Takňák o.s. není dokonalý jako jeho vzor, ale zkusí to zařídit.

Občanské sdružení nové generace

Takňák využívá ke splnění svých cílů nejmodernější dostupné technologie, které chce zpřístupnit co nejširší komunitě umělců včetně kulturních institucí. Hlavním cílem Takňáka je vytvoření specializovaného katalogu s mezinárodní působností.

Poslání a cíl

Posláním a cílem občanského sdružení Takňák o.s. je kulturní obohacení společnosti, podpora tvorby a aktivit umělců, uměleckých škol a jiných organizací s velkým důrazem na jejich účinnou a moderní prezentaci.

Své poslání bude sdružení plnit

  1. pořádáním kulturních akcí, výstav, workshopů, projekcí a koncertů.
  2. vytvořením a provozováním unikátní virtuální internetové umělecké galerie, ve které může každý umělec, škola či jiná kulturní organizace možnost prezentovat svou činnost.

K náplni činnosti občanského sdružení Takňák o.s. patří také usilování o výměnu zkušeností s jinými organizacemi, institucemi i jednotlivci a vyhledávání potencionálních partnerů v ČR  a v zahraničí.

Comments are closed.